د بورډ غړي

https://cdn.cricket.af/uploaded-images/1643009425ManagementBoard.jpg

د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رییس او د بورډ مشر میرویس اشرف

https://cdn.cricket.af/uploaded-images/1642429795ManagementBoard.jpg

د بورډ غړی دوکتور احمد خالد حاتم

https://cdn.cricket.af/uploaded-images/1642415873ManagementBoard.jpg

د بورډ غړی حاجي عبید الله صدرخېل

https://cdn.cricket.af/uploaded-images/1642429213ManagementBoard.jpg

د بورډ غړی رحمت الحق فضیل

https://cdn.cricket.af/uploaded-images/1642430297ManagementBoard.jpeg

د بورډ غړی الله داد نوري

https://cdn.cricket.af/uploaded-images/1642430634ManagementBoard.jpg

د بورډ غړی خان جان الکوزی

https://cdn.cricket.af/uploaded-images/1642431185ManagementBoard.jpg

د بورډ غړی زمری کامګار

https://cdn.cricket.af/uploaded-images/1642433293ManagementBoard.jpg

د بورډ غړی رییس احمدزی

یوټیوب

موږ په انسټاګرام کې تعقیب کړئ